Activiteiten

Moskee Annour organiseert verschillende activiteiten in en om de moskee. Met veel passie en inzet wordt er iedere dag gewerkt aan activiteiten die ten goede komen aan de moskeebezoeker en de maatschappij. Een aantal van deze activiteiten zijn hieronder terug te vinden.

Lessen aan kinderen

Iedere week proberen onze kinderen zich de Arabische taal en de Koran eigen te maken. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren en bekwame docenten. De groepen variëren van beginnelingen (letters en eerste woordjes) tot matig gevorderden. Bij de intake wordt gekeken binnen welk niveau een leerling zich het beste kan ontwikkelen.

Wanneer: zaterdag en zondag tussen 11:00 en 18:30
Soorten les: Arabisch, Eigen Taal en Cultuur en Koran
Niveau: 1 t/m 5 (1 laag ; 5 hoog)
Inschrijven: via stg.annour@gmail.com

Cursussen aan volwassenen

Een grote groep eerste generatie migranten hebben in de eigen jeugd weinig scholing gehad. Met als gevolg dat veel van onze ouders niet kunnen schrijven of lezen. Omdat het voor deze groep erg lastig is om op latere leeftijd alsnog te leren lezen en schrijven, organiseert Moskee Annour zeer laagdrempelige alfabetiseringscursussen. Deze lessen worden gegeven door een bevoegd docent Arabisch. Daarnaast zijn er o.a. cursussen voor werkende dames.

Lesprogramma volwassenen Moskee Annour:

Heren
Dagen: donderdag en vrijdag
Tijdstip:
17:00 – 19:00 
Locatie:
gebedsruimte mannen
Soort les:
Arabisch

Dames
Dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Tijdstip:
08:30 – 11:30
Locatie:
gebedsruimte vrouwen
Soort les:
Arabisch, Koran, Hadith, Du’a

Werkende dames
Dagen:
donderdag en vrijdag
Tijdstip: 19:30 – 21:30
Locatie:
gebedsruimte vrouwen
Soort les:
Arabisch, Koran

Lezingen AR-NL

1 keer per maand vindt er een Arabisch of Nederlandstalige lezing plaats op de zondag. Voor exacte data en onderwerpen houd de website en de flyers in moskee in de gaten.

Het Rolmodellenproject

Ieder jaar tijdens oud en nieuw organiseert moskee Annour i.s.m. politie en andere partners uit de wijk het Rolmodellenproject. Vrijwilligers uit de wijk verzamelen zich in de moskee en houden tussen 21:00 en 04:00 toezicht op straat. Dit ter voorkoming van onnodige schades tijdens de oud en nieuw viering.

Wilt u ook een rolmodel zijn en iets voor uw wijk kunnen betekenen? Loopt u dan even langs de bestuurskamer en schrijf je in.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Moskee Annour vindt het belangrijk een brug te slaan tussen verschillende maatschappelijke onderwerpen en de leefwereld van de moskeebezoeker. Daarom vinden er geregeld activiteiten plaats door o.a. politie, brandweer en andere maatschappelijke instanties. Verschillende onderwerpen zijn geweest: inbraakpreventie, brandpreventie, sociale zekerheid, zorg, juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, opvoeding (dit wordt o.a. georganiseerd in samenwerking met Stichting Mooi en het CJG) en onderwijs.

Huiswerkbegeleiding

Elke zondag van 15:00-17:00 is er huiswerkbegeleiding in de moskee. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6-7-8 van de basisschool en de brugklas.

Citotraining groep 8 leerlingen

Voor 2019 zijn deze nog niet ingepland. In het najaar zal hier meer informatie over verschijnen.

Werkgroep Tolerantie Bouwlust-Vrederust

Moskee Annour is een actieve deelnemer aan deze werkgroep. De groep bestaat uit verschillende partners uit de wijk, zoals kerken, het Leger des Heils, welzijnsorganisaties, de Turkse moskee, de Surinaamse vereniging en nog meer organisaties uit de wijk. De laatste activiteit waar Moskee Annour erg trots op is, is de banenmarkt

De Jaarlijkse Iftar

Ieder jaar tijdens de Ramadan wordt er Iftar georganiseerd voor mensen die hier behoefte aan hebben. Dit gebeurt gedurende de Ramadan iedere dag. Er heerst altijd een gezellige sfeer. Iedere Ramadan hebben ongeveer 200 mensen onze Iftar bijgewoond.

Netwerkbijeenkomst Bouwlust-Vrederust

Moskee Annour neemt deel aan dit netwerk, met als doel de samenwerking met verschillende partners te versterken.

Samenwerking met scholen

Drie keer per kwartaal komen kinderen stage lopen in de moskee. Ook ontvangen we regelmatig scholieren en docenten voor voorlichting over religie. Bent u een school uit Den Haag of omgeving die graag langs komt voor een leuk programma over religie? Meldt u zich dan aan via stg.annour@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *