Over ons

Onze geschiedenis

Als gevolg van de sociale vernieuwing eind jaren tachtig in de wijken Schilderswijk, Spoorwijk en Transvaal zijn een aantal gezinnen van voornamelijk Marokkaanse afkomst verhuist naar Den Haag Zuid-West. Al gauw ontstond de behoefte om een eigen gebedsruimte te hebben. Tot 2004 heeft een groep mensen er voor gezorgd dat ieder jaar de gebeden tijdens de maand ramadan in verschillende onderwijsinstellingen kon worden verricht. In maart 1997 was het eindelijk zo ver. Een aantal Initiatiefnemers richt Moskee Annour op. Eerst nog in tijdelijke units aan de Laagveen (Den Haag) en sinds 2004 in de huidige moskee aan de Gaarde 59 in Den Haag. Dankzij de Wil van Allah (swt), de vrijgevigheid van de moslimgemeenschap en de inzet van de bestuursleden en actieve bezoekers is een stuk grond gekocht aan de Gaarde 59. De eerst paal is in oktober 2003 geslagen en in 2004 was de moskee al officieel geopend. Na een aantal jaar is gebleken dat de moslimgemeenschap in Den Haag Zuid-West zo is gegroeid dat uitbreiding noodzakelijk was om alle bezoekers te kunnen blijven ontvangen. Door de moskee met twee extra bouwlagen uit te breiden is er een hoop nieuwe ruimte gecreëerd.

Het bestuur

 • F. Akshar (Voorzitter)
 • M. Boetsmit (Secretaris)
 • M. El Ayaadi (Penningmeesster)

Vergoeding bestuursleden

De verantwoordelijkheid die het bestuur draagt wordt volledig vrijwillig uitgeoefend. De bestuursleden ontvangen geen salaris en/ of andere beloningen voor de bestuursfunctie die zij bekleden. De bestuurders maken alleen aanspraak op vergoeding van de in het kader van hun bestuursfunctie ten behoeve van de stichting daadwerkelijk gemaakte onkosten. Indien de bestuursleden ook een vrijwilligersfunctie binnen een aangestelde commissie bekleden, dan kunnen de gemaakte onkosten als gift worden teruggegeven. In dat geval maakt de desbetreffende vrijwilliger aanspraak op een vrijwilligersvergoeding op basis van zijn/ haar gemaakte uren.

Wat doet het bestuur?

 • Coördineren van het bestuursbeleid en deze in goede banen leiden
 • Samenstellen van het (financiële) jaarverslag
 • Administratie en correspondentie bijhouden
 • Verantwoordelijk voor alle publicaties
 • Het beheren van de invorderingen, uitbetalingen van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan
 • Regelmatig, ten minste eenmaal per jaar een (financiële) verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting
 • Periodieke bijeenkomsten met de commissies en overige vrijwilligers
 • Het in stand houden van een gezonde relatie tussen de moskee en de wijkpartners